Mennesker med handicap

Billede af et handicap skilt
Foto: Colourbox

Flere mennesker med handicap skal i uddannelse eller beskæftigelse, og samtidig skal der være gode rammer for de borgere, som ikke kan arbejde.

Regeringen vil som opfølgning på aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 igangsætte initiativer, der bidrager til at fremme integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet for mennesker med handicap.

Den enkelte skal tilbydes en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der fremmer muligheden for at udvikle og udnytte egne potentialer i det omfang, det er muligt for den enkelte. Blandt andet derfor har vi indgået en aftale om revisionen af voksenbestemmelserne i serviceloven.

Læs mere på Børne- og Socialministeriets hjemmeside