Iværksætteri

Billede af et hoved med en pære
Foto: Colourbox

Der er masser af idéer og virkelyst i Danmark. Den energi vil vi frigøre. Vi vil gøre det nemmere og mere attraktivt at afprøve sine nye idéer.

Vi skal derfor have en stærkere iværksætterkultur, så vi får flere nye virksomheder, som vokser sig store.

Vi skal skabe rammer, så danske virksomheder kan udnytte mulighederne ved blandt andet digitalisering, robotter og kunstig intelligens.

Vi skal fremme innovation med stærke forskningsmiljøer, der giver ny indsigt og bidrager til at løse store samfundsudfordringer.

Iværksætterpanel
Vi har brug for iværksættere og deres nye idéer. Moderne succesfuldt iværksætteri, som kan skabe rygraden i fremtidens erhvervsliv, handler blandt andet om at kunne skalere gode idéer og brede dem ud på markedet. De kan blive fremtidens danske succeser, som skaber job og indtægter til samfundets husholdning.

At starte virksomhed kræver ikke blot en god idé, men også virkelyst, mod og hårdt arbejde. Ofte slår forsøget fejl – nogle gange mere end én gang.

Regeringen vil nedsætte et iværksætterpanel. Det skal komme med forslag til, hvordan vi kan gøre det lettere og mere attraktivt for iværksættere at starte ny virksomhed, og hvordan flere nye virksomheder kan tage de næste skridt og vokse sig store. Panelet skal blandt andet inddrage de gode svenske erfaringer med at skabe nye vækstvirksomheder. Regeringen ønsker at fremme vilkårene for iværksætteri og dermed styrke iværksætterkulturen i Danmark.

Iværksætterpanelet sammensættes af iværksættere, som har startet egen virksomhed, eksperter og repræsentanter fra erhvervslivet. Panelet skal løbende komme med anbefalinger til regeringen.