Forskning

Billede af testglas
Foto: Colourbox

Stærke forskningsmiljøer spiller en afgørende rolle for det generelle vidensniveau og for innovationen i et samfund. Forskningen giver os ny indsigt, nye opfindelser og bidrager til løsningen af de store samfundsudfordringer. Forskning af høj kvalitet og relevans er også en central forudsætning for uddannelser af høj kvalitet, og for at erhvervslivet kan udvikle nye produkter og skabe vellønnede job.

Regeringen vil fremme udviklingen af eliteuddannelser på universiteterne, så vi skaber gode rammer for at udvikle fremtidens forskere og eksperter.

Regeringen har det mål, at Danmark skal investere mindst 1 pct. af BNP i offentlig finansieret forskning. Det er vigtigt, at de offentlige forskningsinvesteringer bliver anvendt, så de skaber mest værdi for erhvervslivet og resten af samfundet. Der er iværksat en effektanalyse af forskning-og innovationsindsatsen med henblik på at tilvejebringe et solidt grundlag for at prioritere de offentlige forskningsmidler.

Det er vigtigt, at der er et tæt samspil mellem universiteterne og erhvervslivet. Udveksling af medarbejdere og tæt samarbejde er til gavn for begge parter. Universiteterne skal udnytte mulighederne for at skaffe ekstern finansiering gennem tiltrækning af midler fra virksomheder eller fonde.

De store samfundsmæssige investeringer i forskning og udvikling skal skabe værdi for samfundet. En vigtig del af værdiskabelsen finder sted, når forskningsbaseret viden bliver omsat til innovation i virksomhederne og i den offentlige sektor. Derfor er det vigtigt, at den viden, der opbygges på universiteter, spredes effektivt – både gennem de forskningsbaserede uddannelser, gennem samarbejde med virksomheder og offentlige myndigheder og gennem udnyttelse af patenter mv.

Læs mere om forskning og innovation på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside