Nyhed

Ny digital tryghedspakke skal bekæmpe it-kriminelle

Justitsministeriet

Antallet af anmeldelser vedrørende digital kriminalitet har de seneste år været tårnhøjt. Justitsministeren lancerer derfor sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige en digital tryghedspakke, som betyder, at politiet det næste år dedikerer 20 nye medarbejdere til området, og at politiet får en række nye værktøjer til at efterforske bl.a. seksuelt misbrug af børn.
I takt med at mere og mere af danskernes liv er rykket over på digitale platforme, er de kriminelle også rykket med. Derfor vil regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige styrke forebyggelsen af digital kriminalitet og give politiet bedre efterforskningsmuligheder med en ny digital tryghedspakke indeholdende ni initiativer.


Justitsminister Mattias Tesfaye siger:
”Der er for meget kriminalitet på internettet. Det kan være folk der bliver snydt, når de køber en vare. Eller nøgenbilleder der bliver spredt ulovligt. Myndighederne får nu nogle flere ressourcer og nye værktøjer. Med de nye tiltag vil vi øge trygheden for os alle sammen og vores børn, når vi er online.”

Den digitale tryghedspakke indeholder blandt andet følgende initiativer, hvoraf flere allerede er sat i værk:

Forøgelse af årsværk i Nationalt Center for It-relateret Kriminalitet (NCIK) samt styrkelse af politiets nationale kontaktpunkt
I 2021 modtog politiet 28.200 anmeldelser vedrørende it-relateret økonomisk kriminalitet. Der er derfor tilført 20 ekstra medarbejdere til NCIK frem til medio 2023, som skal bidrage til at nedbringe bunken af sager om it-relateret økonomisk kriminalitet. Derudover er politiets nationale kontaktpunkt tidligere på året styrket med 11 årsværk. De ekstra årsværk skal være med til at sikre hurtig nedtagning af ulovligt materiale samt sikre beviser og andre spor hurtigere.

Hurtigere adgang til bankoplysninger og identifikation af gerningsmænd: Når politiet modtager anmeldelser om bedrageri på nettet, kan politiet anmode bankerne om oplysninger om kontoindehaveren af den anvendte konto med henblik på at identificere gerningsmanden. For at gøre denne proces mere effektiv vil politiet i lyset af et igangværende pilotprojekt udvikle en mulighed for bankerne, så den manuelle proces bliver ensrettet og samlet i såkaldte bunkeforespørgsler, som kan lette arbejdsgangen både hos bankerne og hos politiet. Det skal føre til hurtigere og mere ensartede svar på politiets anmodninger, så politiet hurtigere kan gøre brug af bankoplysninger til at identificere seriekriminelle og forhindre, at de fortsætter med at begå bedrageri på nettet.

Forsøg med digitaliseret offergenkendelse: I indsatsen for hurtigt at identificere børn, der er udsat for seksuelt misbrug, vil politiet afprøve nye værktøjer til identifikation af forurettede. På den baggrund igangsættes et forsøg, hvor politiet afprøver en teknologi, der kan genkende ansigter og dermed optimere identifikationen af eksempelvis børn, der har været udsat for seksuelt misbrug, og som er blevet delt på nettet. I dag må politiet gennemgå en stor del af materialet manuelt, og det er derfor i høj grad op til den enkelte medarbejder at genkende for eksempel et ansigt.