Nyhed

Regeringen indkalder til trepartsdrøftelser om mangel på arbejdskraft

Beskæftigelsesministeriet

Regeringen ønsker at styrke danske virksomheders muligheder for at rekruttere den arbejdskraft, de har behov for. Derfor indkalder regeringen nu arbejdsmarkedets parter og KL til trepartsdrøftelser.

Efter coronakrisen er den danske økonomi nu i fremgang, og det er gået stærkt fremad med beskæftigelsen de seneste måneder. Bare i juni 2021 steg beskæftigelsen med 25.000, og beskæftigelsen er tilbage på nogenlunde samme niveau som før coronakrisen.

Mange virksomheder har vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere, og en del brancher rapporterer, at det er svært at få besat ledige stillinger. Derfor indkalder regeringen nu arbejdsmarkedets parter og KL til drøftelser om mangel på arbejdskraft.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

"Vi har håndteret coronakrisen ved, at danskerne har stået sammen. Derfor har vi økonomisk klaret os meget bedre igennem krisen, end vi havde turde håbe på. Vi står nu i en situation, hvor beskæftigelsen er på sit højeste, og visse steder er der nu mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det gør desværre, at nogle virksomheder går glip af ordrer. Det har vi som samfund ikke råd til."

Det er årsagen til, at regeringen nu tager initiativ til trepartsdrøftelser med arbejdsmarkedets parter om manglen på arbejdskraft, forklarer Peter Hummelgaard.

"Det er min og regeringens klare ambition, at vi hurtigt i fælleskab kan finde løsninger. Vi har en enestående chance for at få de sidste med og ud i beskæftigelse, så virksomhederne kan få opfyldt deres behov."

Og alle skal lægge en ekstraordinær indsats, fortsætter beskæftigelsesministeren:

"Det gælder også jobcentrene, så der kan laves et hurtigt og effektivt match mellem de ledige og virksomhedernes behov. Derfor er KL også inviteret med til drøftelserne."

Læs mere om trepartsdrøftelserne på Regeringen indkalder til trepartsdrøftelser om mangel på arbejdskraft (bm.dk).