Sjælsmark

Regeringen tilpasser forholdene

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Mattias Tesfaye
Foto: Keld Navntoft
Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har bedt Udlændingestyrelsen om at give tilladelse til, at beboerne på Udrejsecenter Sjælsmark kan indtage cafeteriets måltider uden for cafeteriets område. Beboerne får dermed mulighed for at spise på fx deres egne værelser.

Derudover vil regeringen i den kommende tid vurdere, om der kan iværksættes yderligere initiativer for at understøtte, at børnene får et mere normalt hverdagsliv.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Regeringens politik er helt klar: Asylansøgere, der får endeligt afslag på asyl, har ikke krav på ophold i Danmark. De skal rejse hjem. Det er et helt grundlæggende princip. Danmark er en retsstat.

Men vi har også et særligt ansvar for de børn, der bor på Udrejsecenter Sjælsmark. De har ikke selv valgt den situation, de står i. Derfor bliver der nu mulighed for at spise med familien på værelset. Det sker blandt andet efter anbefaling fra Røde Kors.”

Se udlændinge- og integrationsministerens brev til Udlændingestyrelsen