Nyhed

Ekstra vind i sejlene til skoleskibene

Skoleskibet Danmark ved kaj
Foto: Colourbox
Uddannelses- og forskningsministeren vil afsætte 20 millioner kroner til Skoleskibet DANMARK og GEORG STAGE, så skibene kan sætte kurs mod ekstra togter til næste år. Togterne og uddannelsen som ubefaren skibsassistent er en vigtig del af uddannelserne i det blå Danmark, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

I forlængelse af den politiske aftale om finansloven vil uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen i enighed med regeringens støttepartier afsætte 20 millioner kroner som særtilskud til Skoleskibet DANMARK og GEORG STAGE. Det vil betyde, at de to skoleskibe får mulighed for at tage på et ekstra togt i 2020, samt at Skoleskibet DANMARK får dækket ekstra udgifter til renoveringen af skibet.

- Skoleskibene er en fremragende mulighed for vores unge. De får en stor oplevelse, og med uddannelsen som ubefaren skibsassistent får de foden indenfor i Det Blå Danmark. Samtidig skal de maritime erhverv have adgang til den arbejdskraft, de har brug for, så derfor er de ekstra penge til togter en hjælpende hånd til både de unge og erhvervslivet. Det er jeg rigtig glad for, at partiernes ordførere bakker op om, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet har tilkendegivet, at de bakker op om forslaget om ekstra midler til Skoleskibet DANMARK og GEORG STAGE. Midlerne overføres på et aktstykke, der skal forelægges Finansudvalget.

For Skoleskibet DANMARK betyder det, at skibet efter et planlagt togt til Tokyo i forbindelse med OL kan sejle hjem via Nord- og Mellemamerika. For skoleskibet GEORG STAGE gennemføres det ekstra togt efter samme model som det ordinære togt.

Midlerne fordeles, så Skoleskibet DANMARK får 10 millioner kroner til et ekstra togt, GEORG STAGE får 8 millioner kroner til et ekstra togt, og derudover gives et ekstraordinært tilskud på 2 millioner kroner til finansiering af merudgifter i forbindelse med renovering af Skoleskibet DANMARK.

  • Fakta om skoleskibene
    • De to skoleskibe GEORG STAGE og DANMARK udbyder første del af den Grundlæggende Maritime Uddannelse (ubefaren skibsassistent) med henholdsvis 63 og 80 elever pr. årligt togt.
    • De ubefarne skibsassistenter kan efter gennemført uddannelse på skoleskibene (eller søfartsskole på land) søge beskæftigelse til søs.
    • Samtidig er uddannelsen fødekæde til en række af de øvrige maritime uddannelser, dels ved at eleverne gennemfører den fulde Grundlæggende Maritime Uddannelse, enten som befaren skibsassistent eller kystskipper og endelig ved efterfølgende at kunne læse videre til skibsfører på Marstal Navigationsskole eller MARTEC.
    • Danmarks handelsflåde er verdens 5. største målt på den samlede udvikling af opereret tonnage af danske rederier