Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Undervisningsministeren nedsætter rådgivningsgruppe for digital læring

En række eksperter skal sparre med undervisningsminister Merete Riisager om en langsigtet handlingsplan for digital læring. Første opgave bliver at give input til målene for et nyt valgfag om teknologiforståelse, som kommuner vil kunne udbyde på forsøgsbasis.

Portræt af Merete Riisager på hendes kontor
Foto: Les Kaner

Når det gælder brug af it i skolen, ønsker undervisningsminister Merete Riisagers at udnytte teknologiens muligheder der, hvor det giver mening for at gøre børn og unge dygtigere og klogere.

Derfor nedsætter ministeren nu en rådgivningsgruppe, som skal sparre med hende om indhold og udførelse af en ny handlingsplan for digital læring.

Målene med handlingsplanen er at udvikle Danmarks styrkeposition for anvendelse af it i undervisningen og styrke danske børn, unge og voksnes digitale kompetencer på alle uddannelsesniveauer.

Gruppen består af repræsentanter fra erhvervslivet og forskere med stærke kompetencer inden for teknologiudvikling, big data og læring. Fælles for gruppens medlemmer er, at de med forskellige vinkler har indsigt i behovene for digitale kompetencer i samfundet i den nære og lidt fjernere fremtid.

”Folkeskolen skal ikke uddanne brugere af it. Folkeskolen skal uddanne skabere og analytikere med it, der hvor det giver fagligt mening. I det hele taget skal vi ruste børn, unge og voksne til bedre at udnytte potentialerne ved digitalisering og styre uden om blindgyderne. Det kan vi kun, hvis vi, når vi taler digital læring, hele tiden husker at spørge os selv om det giver det mening, gør det eleverne klogere, og er det teknologi til tiden? Det er rettesnoren, som jeg ser frem til at få en masse interessant sparring på fra de dygtige folk i rådgivningsgruppen, siger undervisningsminister Merete Riisager.”

Rådgivningsgruppen nedsættes til og med udgangen af 2018 og skal mødes 2-3 gange årligt.

Forsøg med et nyt valgfag i udskolingen
Første konkrete opgave bliver at give input til indhold i mål til et forsøg med et nyt étårigt valgfag, kommunerne kan udbyde til udskolingen.

Arbejdstitlen for faget er ”Teknologiforståelse”, og der er nedsat en faglig skrivegruppe til at udforme målene for valgfaget, der efter afprøvning og erfaringsopsamling eventuelt kan føre til udvikling af et bæredygtigt valgfag, som kan indgå i den faste valgfagsrække i folkeskolen. Forsøgsprojektet gennemføres over tre skoleår i perioden 2017-2020.

Rådgivningsgruppen består af 14 personligt udpegede medlemmer: 

 • Asger Alstrup Palm, Managing Partner, Area9 Innovation, CTO Area9 Group
 • Tashia Vera Dam, VP Product, Lix Technologies
 • Anders Hvid, CEO og medstifter af Dare disrupt
 • Tim Frank Andersen, Partner og bestyrelsesformand, In2media
 • Esben Østergaard, CTO, Universal Robots i Odense
 • Sara Naseri, forsker ved Stanford University School of Medicine
 • Helle Rootzén, Professor i læringsteknologi og digitalisering på DTU Compute og leder af learnT - Centre for Digital Learning Technology.
 • Ole Sejer Iversen, Professor ved Informationsvidenskab, Århus universitet
 • Stephen Alstrup, Professor ved Datalogisk Institut, Københavns universitet.
 • Mikala Hansbøl, Ph.d., docent og faglig leder af FoU-miljøet Digitale læringsressourcer, Metropol.
 • Jesper Balslev, Lektor på Københavns Erhvervsakademi, ph.d. stipendiat ved RUC  
 • Trond Ingebretsen, Direktør, Senter for IKT i Utdanningen, Norge.
 • Stefan Plenge, CEO, nemlig.com
 • Mikkel Marfeldt, Director of Research Partnerships, Labster

 Skrivegruppen for valgfaget med arbejdstitlen ”Teknologiforståelse” består af: 

 • Michael Caspersen, Centerleder på It-vest og grundlægger af Center for Computational Thinking på Århus Universitet (formand for skrivegruppen)
 • Eva Petropouleas Christensen, CFU-konsulent i digitalisering, programmering og robotteknologi, UC Sjælland (pr. 1.8.2017 Professionshøjskolen Absalon)
 • John Klesner, IT-vejleder, formand for IT-vejlederforeningen
 • Maria Damlund, lærer på Sct. Jørgens Skole, Roskilde

Begge grupper sekretariatsbetjenes af Undervisningsministeriet