Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Video

Ellen Trane: Hjælp i tide til børn med tegn på psykiske lidelser

Sundheds- og Ældreministeriet

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungepsykiatrien

Regeringen ønsker at afprøve en fremskudt regional psykiatri til tidlig behandling af børn og unge med tegn på psykiske lidelser såsom børn og unge med lette former for spiseforstyrrelser, angst, depression, selvskadende adfærd mv. Formålet er at udrede og behandle børn og unge på mindst muligt indgribende måde uden for psykiatrien.

Styrket indsats for personer med spiseforstyrrelser

Regeringen ønsker at styrke indsatsen for personer med spiseforstyrrelser gennem en pulje til afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing af spiseforstyrrelser samt udvidelse af kapaciteten af tilbud til behandling af personer med spiseforstyrrelser i den regionale psykiatri.