Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Enig forligskreds vil styrke ressourceforløb

Ny initiativpakke skal skabe bedre rammer for kommunernes arbejde med ressourceforløb og større tryghed for borgere. Læs mere her.

Beskæftigelsesministeriet

Forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob (S, SF, RV, V, K og LA) er enige om en initiativpakke, der skal styrke kommunernes arbejde med ressourceforløb. Det skal ske gennem bedre rammer for ressourceforløb, og ved at borgerne føler sig inddraget og trygge ved indsatsen i ressourceforløb.

Forligskredsen er enig om, at reformen af førtidspension og fleksjob er rigtig. Tusindvis af udsatte borgere har fået en chance på arbejdsmarkedet via fleksjob og ressourceforløb, og tilgangen til førtidspension er halveret. Der er imidlertid også udfordringer på området, som forligskredsen ønsker at løse. Først og fremmest har der været for mange eksempler på ressourceforløb, hvor borgeren ikke kan se meningen og målet med indsatsen.

”Jeg er glad for, at reformen af førtidspension og førtidspension fortsat har forligskredsens fulde opbakning. Men der er også vist sig nogle problemer, som vi tager fat om. Ressourceforløb skal give mening og være til gavn for borgerne. Med initiativpakken understøtter vi, at kommunerne får tilrettelagt bedre ressourceforløb, hvor indsatsen giver mening, og borgerne føler sig trygge. Det er vigtigt, at vi holder fast i, at flest muligt borgere skal hjælpes tilbage til arbejdsmarkedet gennem ressourceforløb og væk fra passiv forsørgelse,” siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Initiativpakken indeholder tre tiltag:

  1. Styrket sundhedsfaglig rådgivning skal skabe større tryghed
    Borgere i ressourceforløb får ret til at få inddraget den regionale sundhedskoordinator i tilrettelæggelsen af de konkrete indsatser i ressourceforløbet. Tiltaget er målrettet borgere, der er bekymrede for, om et konkret beskæftigelsesrettet tilbud – fx virksomhedspraktik – tager tilstrækkeligt hensyn til helbredet. Initiativet etableres som et toårigt forsøg.
  2. Målgruppe og formål for ressourceforløb tydeliggøres for kommunerne
    I en ny orienteringsskrivelse til kommunerne bliver det blandt andet klargjort, hvem der er i målgruppen for et ressourceforløb – og hvem der ikke er. Samtidig bliver formålet med virksomhedspraktik tydeliggjort, og det præciseres, at sager om førtidspension skal dokumenteres, men ikke overoplyses.
  3. Pulje med 40,4 mio. kr. til at forbedre og målrette ressourceforløb
    Puljen ”Bedre ressourceforløb” med 40,4 mio. kr. målrettes, så der kommer styrket fokus på borgerinddragelse, kommunernes sagsbehandlingstider og et bedre match mellem borgere og virksomheder, når der skal etableres praktikophold.

 Læs mere om ressourceforløb her