Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Patienter er godt tilfredse med sygehusvæsenet

Patienter med både fysiske og psykiske sygdomme har generelt en meget positiv oplevelse af deres behandling. Det fremgår af den årlige patientundersøgelse fra Danske Regioner. Flot, men også plads til forbedring, mener fungerende sundhedsminister Karen Ellemann.

Sundheds- og Ældreministeriet
Foto: Colourbox

Danskerne er generelt godt tilfredse med vores fælles sygehusvæsen.

Det konkluderer fungerende sundhedsminister Karen Ellemann efter at have læst de nye nationale resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for 2016.

LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse om patienters oplevelser i sygehusvæsenet, som regionerne netop har udgivet for patienter med fysiske (somatiske) eller psykiske sygdomme og for fødende.

”Jeg er glad for, at så mange patienter giver udtryk for, at de er tilfredse med den behandling, de får. Det er både et klap på skuldrene til det dygtige personale og en temperaturmåling, der viser, at vores sygehusvæsen generelt lever op til folks forventninger. Det er betryggende”, siger fungerende sundhedsminister Karen Ellemann.

Patienter: Personalet er imødekommende
Omkring 9 ud af 10 patienter med fysiske sygdomme, som enten bliver indlagt eller behandles ambulant, har en oplevelse af, at sundhedspersonalet er venlige og imødekommende, taler med dem i en respektfuld tone og at den mundtlige information er til at forstå.

Tallene for LUP Somatik viser, at 83 procent af de planlagt indlagte patienter ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” er tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse.

I psykiatrien svarer henholdsvis 97 procent og 96 procent af de ambulante patienter i voksen- og børne- og unge-psykiatrien, at deres samlede indtryk er ”godt” eller ”virkelig godt”. Blandt de indlagte patienter er det tilsvarende 92 procent og 76 procent.

Størstedelen af kvinderne i LUP Fødende har også positive oplevelser i forbindelse med deres graviditet, fødsel og efterfødselsforløb. 93 procent af kvinderne svarer, at de har en ”virkelig god” eller ”god” samlet fødselsoplevelse.

På overordnet niveau er der sket en positiv udvikling i patienternes tilfredshed fra LUP 2015 til LUP 2016 viser svarene fra de over 150.000 adspurgte patienter.

Læs ’Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2016’ på Danske Regioners hjemmeside - LINK

Minister: Plads til forbedring
Der er dog stadig plads til forbedring i sygehusvæsenet ifølge tallene fra LUP.

I somatikken svarer op mod en fjerdedel af de akut indlagte patienter eksempelvis, at personalet ”slet ikke” eller ”i ringe grad” giver dem mulighed for at deltage i beslutninger om behandling og pleje.

Og op mod hver femte patient med en planlagt indlæggelse oplever ”slet ikke” eller ”i ringe grad”, at personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med deres sygdom eller tilstand.

”Det halter stadig med at inddrage patienterne i behandlingen og lytte til deres erfaringer. Det skal sygehusvæsenet blive langt bedre til, for det bliver behandlingen altså bedre af. Så jeg forventer, at regionerne læser patienternes tilbagemeldinger grundigt og sætter ind, hvor det er nødvendigt”, siger fungerende sundhedsminister Karen Ellemann.

Partierne bag finansloven 2016 har afsat ca. 200 mio. kr. over fire år til at øge patientinddragelsen. Bl.a. skal der udvikles såkaldte beslutningsstøtteværktøjer, som personalet i regioner og kommuner kan bruge til at inddrage borgere og patienter bedre.