Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Hvor mange lukkedage er der i din kommune?

Ny opgørelse viser i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige daginstitution på almindelige hverdage.

"Når vi taler om lukkedage, så er det vigtigste for mig som minister, at børnefamilier har fleksible dagtilbud, der passer til en travl hverdag, og at børnene kan møde om morgenen til trygge rammer. Derfor skal kommunerne selvfølgelig overholde aftalerne om, at man ikke holder løsrevne lukkedage for eksempel midt i en arbejdsuge. Der skal være et lavt pasningsbehov, når der holdes lukkedage, og der skal altid være et reelt og godt alternativ for dem, der alligevel har brug for pasning.”

Sådan siger børne- og socialminister Mai Mercado siger på baggrund af et overblik over kommunernes planlagte lukkedage i daginstitutioner for 2017. Det gennemsnitslige antal lukkedage svinger fra 0 til 22 dage kommunerne imellem.

Statistikken er baseret på kommunernes egne indberetninger om de budgetterede åbningsdage for 2017. Den viser et vejet gennemsnit for, hvor mange dage den enkelte kommunes daginstitutioner og enheder har planlagt at holde åbent. På denne baggrund har ministeriet udregnet antal lukkedage.

Anm: Almindelige hverdage er hverdage ekskl. den 5. juni og den 24. december. Kilde: Egne beregninger på kommunernes indberetninger for budget 2017.

 

Statistikken viser ikke noget om, hvordan kommunerne håndterer forældrenes pasningsbehov, når daginstitutionerne holder lukket. Kommunerne har frihed til at organisere den alternative pasning ved lukkedage, så det passer til familierne og de lokale forhold. Op til sommerferien sendte Børne- og Socialministeriet materiale ud til kommunerne med gode eksempler på, hvordan man kan tilbyde god alternativ pasning, når der er lukkedage.

”Lukkedage kan godt fungere, men det kræver, at kommunerne tilbyder gode alternativer og vurderer, om der reelt er et lavt pasningsbehov i hvert enkelt tilbud og ikke bare laver generelle lukkedage. Jeg offentliggør oversigten over lukkedage, fordi det er vigtigt, at folk får mulighed for at tage debatten lokalt: Skal vi have lukkedage i vores kommune, og hvis ja, hvordan sikrer vi så, at det foregår på den bedst mulige måde for børn og forældre,” siger Mai Mercado.

 

Se mere på Børne- og socialministeriets hjemmeside.

 

Fakta om lukkedage:

Kommunerne skal ifølge dagtilbudsloven stille et dagtilbud til rådighed på alle almindelige hverdage. Almindelige hverdage er hverdage ekskl. 5. juni og 24. december samt lørdage, søndage og helligdage.

Det er aftalt med kommunerne i økonomiaftalen 2009, at lukkedage kun må afholdes, når der er foretaget en konkret vurdering af, at fremmødet af børn er lavt, det vil sige dage, hvor mange børn holder fri fra deres institution.

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne tilbyde alternativ pasning i en venskabsinstitution eller lignende til de børn, hvis institution holder lukket. Alle dage, hvor børnene i en daginstitution eller enhed er tilbudt alternativ pasning i hele eller dele af åbningstiden, betragtes som lukkedage.

Der er ikke fastsat et loft for, hvor mange lukkedage kommunerne må afholde, men de skal leve op til regler i loven og aftalen om at afskaffe de spredte lukkedage.

Når en daginstitution består af flere enheder – for eksempel under fælles områdebestyrelse eller sammenlagt i klynger - skal antallet af lukkedage opgøres på enhedsniveau. Det skal altså tælles som en lukkedag, når en enhed er lukket, selv om de andre i klyngen holder åbent.

Portræt af Mai Mercado
Foto: Les Kaner