Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Studerende evaluerer deres uddannelse

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs inviterer studerende og nyuddannede til at dele erfaringer om deres uddannelse. En rekordstor undersøgelse skal øge gennemsigtigheden og give kommende studerende bedre muligheder for at vælge en god uddannelse.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Ulla Tørnæs
Foto: Les Kaner

Fra i dag modtager op mod 350.000 nuværende og tidligere studerende et spørgeskema om deres uddannelses kvalitet og dens relevans for arbejdsmarkedet.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen bliver en del af vejledningsværktøjet Uddannelseszoom.dk, der giver kommende studerende et samlet overblik over deres muligheder for videregående uddannelser.

Undersøgelsens resultater skal hjælpe kommende studerende med at vælge uddannelse på et mere oplyst grundlag og dermed give et bedre match mellem de studerendes uddannelsesvalg og arbejdsmarkedets efterspørgsel.

"Studerendes oplevelser af uddannelserne er vigtige til at forbedre kvaliteten og til at gøre uddannelserne mere relevante". Derfor inviterer jeg fra i dag 350.000 studerende til at evaluere deres uddannelse, så kommende studerende er endnu bedre klædt på til at træffe deres vigtige uddannelsesvalg, og så vi kan styrke uddannelserne", siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

På Uddannelseszoom.dk kan man allerede finde viden om frafald, ledighed, indkomst og gennemførselstid.

Med den nye spørgeskemaundersøgelse vil det også fremgå, hvordan nuværende studerende oplever undervisningen og studiemiljøet. Nyuddannede er også blevet bedt om at vurdere deres uddannelses relevans i forhold til deres nuværende job.

Det er første gang studerendes oplevelser af feedback fra underviserne, antallet af undervisningstimer, udbyttet af undervisningen, og om uddannelsernes kvalitet generelt er høj, bliver tilgængeligt.

"Uddannelseszoom er et rigtig godt værktøj for kommende studerende til at se de oplysninger, som netop de er interesserede i. Unge, der står over for et af de vigtigste valg i deres liv, skal selvfølgelig let kunne se, hvor kvaliteten og jobmulighederne er gode. Jeg glæder mig meget til at udvide Uddannelseszoom, så kommende studerende kan finde netop de informationer. Det giver endnu bedre uddannelsesvalg", siger Ulla Tørnæs.

Uddannelseszoom blev til med bred opbakning blandt Folketingets partier og udløber fra Vækstpakken fra 2014. Afsættet var blandt andet anbefalinger fra Udvalg for Kvalitet og relevans af de videre videregående uddannelser, der tilbage i 2014 foreslog, at information om kvalitet og relevans på uddannelserne skulle gøres lettere tilgængelig.

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen vil fremgå på Uddannelseszoom.dk forud for den næste store ansøgningsrunde i marts 2017.