Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Baggrund: Udfordringer og muligheder på fremtidens arbejdsmarked

Danmark er som en lille åben økonomi dybt afhængig af handel og et tæt økonomisk samkvem med verden omkring os. Vi har historisk draget nytte af de nye muligheder, som den øgede samhandel i Europa og verden har givet os.

Den internationale åbning af markeder, globaliseringen og den stadigt hastigere teknologiske og digitale udvikling giver Danmark og resten af verden nye muligheder for øget velstand. De muligheder skal vi gribe og udnytte samtidig med, at vi holder fast i de grundpiller, som vores velfungerende samfund bygger på. Vi skal fortsat være et land, hvor der ikke er store skel mellem mennesker.

Vi skal sørge for, at alle danskere bliver i stand til at klare sig godt i en verden, der hurtigt ændrer sig. Både de ufaglærte og dem med en kort eller lang uddannelse.

Det er godt for den enkelte, når teknologien kan bidrage til at gøre arbejdet mindre opslidende og mere effektivt. Det er godt for Danmark, når virksomhederne er i stand til at udnytte de nye teknologiske muligheder. Og når virksomhederne har mulighed for at rekruttere de højt kvalificerede medarbejdere, som de har behov for. Det bidrager til at skabe og fastholde arbejdspladser i Danmark.

Danmark har et godt udgangspunkt, når det gælder om at kunne udnytte den nye teknologi og høste potentialet herved. Men globalisering og teknologisk udvikling (automation, robotter, kunstig intelligens mv.) går nu meget hurtigt og byder på både muligheder og udfordringer for Danmark og danskerne.

Robotteknologi, kunstig intelligens og digitalisering kan give os fordele, men stiller også nye krav til medarbejderne – om større fleksibilitet, nye kompetencer og livslang uddannelse. Nogle danske virksomheder flytter produktionen til udlandet for at stå bedre i den stærke internationale konkurrence, men det betyder tab af danske arbejdspladser. Andre flytter tilbage til Danmark fra udlandet, men efterspørger andre kompetencer, end før de flyttede ud. Mange udenlandske statsborgere søger til Danmark for at finde arbejde. Det øger arbejdsstyrken, men skærper også på kort sigt konkurrencen om arbejdspladserne. Deleøkonomi giver borgere og virksomheder mange nye muligheder, men resulterer også i nye kontrakts-, samarbejds-og ansættelsesformer og kan udfordre eksisterende beskyttelse på det danske arbejdsmarked.

Forandringer på vores arbejdsmarked stiller store krav til den enkelte. Vi skal have modet og kompetencerne til at anvende de nye muligheder. Men mange er også bekymrede for deres dagligdag, deres jobmuligheder og deres fremtid.

Regeringen ønsker, at alle danskere bliver i stand til at klare sig godt i en verden i hastig forandring.