CV og personlige økonomiske interesser

Minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen

Flemming Møller Mortensen
Flemming Møller Mortensen

Flemming Møller Mortensen
Født 3. juli 1963 i Store Brøndum, søn af præstegårdsforpagter Jens Møller Mortensen og sygehjælper Marie Kirstine Mortensen.

Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Himmerlandskredsen fra 2007.

Parlamentarisk karriere
Minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde fra 19. november 2020.
Næstformand for Europaudvalget fra 2020.
Statsrevisor fra 4. september 2019.
Formand for den socialdemokratiske folketingsgruppe fra 2019.
Næstformand for Sundheds­ og Ældreudvalget, 2015-­2016.
Formand for Sundheds­ og Forebyggelsesudvalget, 2012­-2013.
Formand for Kulturudvalget, 2011­-2015.

Uddannelse
Lederuddannelse, Novartis, 2005-­2007.
LiF­eksamen, 2002.
Salgsuddannelse, AstraZeneca, 2001-­2004.
Specialuddannelse til anæstesisygeplejerske, Nordjyllands Amt, 1994-­1996.
Sygeplejeskolen i Aalborg, 1984-­1988.
Civilforsvarets gruppeføreruddannelse, Næstved, 1983.
Højere forberedelseseksamen, Aalborghus Statsgymnasium, 1980­-1982.

Beskæftigelse
Salgschef, Novartis, 2005­-2007.
Hospitalsspecialist, AstraZeneca, 2001­-2005.
Afdelingssygeplejerske, Aalborg Universitetshospital, 1997-­2000.
Souschef, Aalborg Universitetshospital, 1996­-1997.
Anæstesisygeplejerske, Aalborg Universitetshospital, 1994­-1996.
Sygeplejerske i Grønland, 1994.
Sygeplejerske ved spedalskhedshospital i Indien, 1992.
Sygeplejerske på Aalborg Sygehus 1992­-1994 og 1988-­1991.

Tillidshverv
Klosterforstander, Aalborg Kloster, 2018
Medlem af kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune, 2007.
Medlem af Skørping Byråd, 2001­-2007.
Medlem af Spedalskhedsmissionens bestyrelse fra 1992.


Udvalg og ordførerskaber pr. 19. november 2020

Udvalgsposter
Næstformand for Europaudvalget

Medlem af
Den Arktiske Delegation
Det Udenrigspolitiske Nævn
Forsvarsudvalget
Færøudvalget
Grønlandsudvalget
Kirkeudvalget
Kulturudvalget
NATO's Parlamentariske Forsamling
Retsudvalget
Statsrevisorerne Sundheds­ og Ældreudvalget
Udvalget for Forretningsordenen
Udvalget til Valgs Prøvelse
Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen

 

Herunder kan du downloade et dokument, som viser Flemming Møller Mortensens personlige økonomiske interesser.

 

Forside til skema om ministerens personlige interesser
pdf (127 Kb)