Nyhedsbrev

Nyhedsbrev-logo.jpg

Med nyhedsbrevene får du indhold fra regeringen.dk tilsendt direkte på din mail.

Når du har tilmeldt dig, modtager du en e-mail, hvor du skal bekræfte din tilmelding. Herefter vil du modtage nyhedsbrevet fra og med næste gang, det udsendes.

I nyhedsbrevene kan du finde et link, hvor du hurtigt og nemt kan framelde dig ordningen igen, hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet.

Du kan tilmelde dig følgende nyhedsbreve fra regeringen.dk:

  1. Nyheder med det samme. Så snart der lægges en nyhed på regeringen.dk, sender vi dig en mail med nyheden og et link til at læse hele historien.(*)
  2. Ugentligt nyhedsoverblik. Hver fredag udsender vi et nyhedsbrev, som samler nyhederne fra ugen – let og overskueligt.


Nyhedsbrevet er gratis og helt uforpligtende at modtage. Når du tilmelder dig, accepterer du, at vi for at kunne forbedre vores service indsamler statistik over brugen af nyhedsbrevet.

Læs mere om privatlivspolitikken på regeringen.dk her.

Vi registrerer kun din e-mailadresse, som opbevares sikkert og fortroligt. Den slettes igen, hvis du framelder dig ordningen. 

Samtykkeerklæring til Statsministeriets behandling af personoplysninger om abonnenter i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve fra www.regeringen.dk og oplysning om behandlingen.

Indsamling og behandling af dine personoplysninger
Ved accept af denne erklæring giver du samtykke til, at Statsministeriet indsamler og behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne udsende nyhedsbreve.

Statsministeriet indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

  • Den e-mailadresse, som du har indtastet
  • Oplysninger om, hvilke nyheder du modtager

De indsamlede oplysninger anvendes endvidere til, at Statsministeriet – for at kunne videreudvikle og forbedre nyhedsbrevet – fører statistik over brugen af nyhedsbrevet, som registreres i nyhedsbrevssystemet. Oplysningerne bliver kun brugt på et overordnet og anonymiseret niveau.

Statsministeriet opbevarer dine oplysninger, indtil du aktivt afmelder dig nyhedsbrevet eller dette ophører. 

Statsministeriet videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men overfører personoplysninger til ministeriets databehandlere.

Behandlingsgrundlaget
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen). 

Dataansvarlig for behandlingen – hvordan kontakter du os?
Statsministeriet er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne samtykkeerklæring. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Statsministeriet
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K
Telefon: 33 92 33 00
Mail: [email protected]
Hjemmeside: www.stm.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som du også kan rette henvendelse til. Databeskyttelsesrådgiveren for Statsministeriet er advokat Martin Sønnersgaard. Han kan kontaktes på følgende måder:

Kammeradvokaten
Att.: Databeskyttelsesrådgiver Martin Sønnersgaard
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
Mail: [email protected]

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i Statsministeriets behandling af dine oplysninger. Du har efter artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod Statsministeriets behandling af dine oplysninger.

Derudover har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16-18 ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov.

Endelig har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Statsministeriet til en anden dataansvarlig uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette henvendelse til Statsministeriet. Du kan se ministeriets kontaktoplysninger ovenfor. 

Retten til at trække dit samtykke tilbage
Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at klikke på linket ”Afmeld nyhedsbrev” øverst i de nyhedsbreve, du modtager fra ministeriet. Du kan også trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Statsministeriet på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor eller via borger.dk.

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækning heraf. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører ministeriet som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket.  Det gælder dog ikke, hvis ministeriet af andre grunde fortsat skal behandle oplysninger, men du vil i givet fald få besked herom.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage over Statsministeriets behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til [email protected] eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.  

Love og regler
Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger på www.eur-lex.europa.eu og www.retsinformation.dk.

Accept
Jeg bekræfter ved min accept af denne erklæring (ved at tilmelde mig nyhedsbrev), at jeg er indforstået med de angivne vilkår, herunder at Statsministeriet behandler de nævnte personoplysninger om mig, og at oplysningerne kan videregives til de nævnte modtagere. 

* Indbefatter ikke listen med løbende nyheder fra ministeriernes hjemmesider, som fremgår til højre på forsiden af regeringen.dk. Tilmelding til denne skal ske ved at bruge det såkaldte RSS-feed.