Økonomiske nøgletal

Her kan du finde opdaterede centrale nøgletal for økonomi og arbejdsmarked.

 

Ledigheden: 

4,2 pct. (113.974) 

Anmærkning: Bruttoledighed, sæson korrigeret i pct. af arbejdsstyrken og faktisk antal.

Kilde: Danmarks Statistik

Seneste prognose: Januar 2017

----------------------------------------- 

Regeringens forventninger til væksten:

2017: 0,8 pct.

2018: 1,5 pct.

2019: 1,8 pct.

Kilde: Økonomisk Redegørelse

Seneste prognose: December 2016

-----------------------------------------  

Planlagt vækst i det offentlige forbrug

2017: 0,4 pct.

2018: 0,7 pct.

2019: 0,8 pct.

Anmærkning: Forudsætningerne om det offentlige forbrug i 2018 er beregningstekniske, og er ikke udtryk for regeringens prioriteter,

Kilde: Økonomisk Redegørelse

Seneste prognose: December 2016

-----------------------------------------  

Bruttonationalproduktet (BNP):

2027,2 mia. kr. (2015)

Anmærkning: Forventet BNP 2016: 2040,8 mia. kr.

Kilde: Økonomisk Redegørelse

Seneste prognose: December 2016

-----------------------------------------

Skattetryk:

45,4 pct.

Anmærkning: Samlede skatter i procent af BNP

Kilde: Økonomisk Redegørelse

Seneste prognose: December 2016