Tættere på - Flere uddannelser og stærke lokalsamfund

Indenrigs- og Boligministeriet
Erhvervsministeriet
Kulturministeriet
Miljøministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Forside til Tættere på - Flere uddannelser og stærke lokalsamfund
pdf (3,28 Mb)