Aftaletekst

Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023

Social- og Indenrigsministeriet
pdf (735 Kb)